Galleria

Antti Tenetz


Kilpisjärvi on erämainen, ja ihmisen kulttuuriset kerrostumat ovat löydettävissä ja osittain näkyvinä. Saamelaisen, suomalaisen ja skandinaavisen historian sekä esihistorian käänteet ja tarinat ovat maisemassa. Maisemassa voi nähdä jälkiä kivikaudesta, metallikaudesta, sodista, rajapyykkejä, poronhoidon jälkiä, turismin kehittymistä sekä paikallisuskomusten ja tarinoiden verkostoa. Suuret Lapin maankäyttöön liittyvät kysymykset ja problematiikka ovat visuaalisesti sekä tarinallisesti läsnä. Teknologia ja erämaa sekoittuvat median ansiosta interaktiivisissa kartoissa, qr-koodien, geokätköjen ja lokatiivisten sovellusten kautta. Keskuksen ja reuna-alueen suhde konkretisoituu karttamedian ja käyttäjän suhteessa kenttämatkan paikkaan.


TAUSTAA

Galleria on osa Arktiset Tulet Les Feux Arctiques etnograafisen ja taiteellisen kenttätyömatkan tuloksia. Talvella 2011-2012 valmisteltiin keväinen ja kesäinen kenttätyömatka välille Kilpisjärvi - Karesuvanto, joka konkretisoitui pienryhmien tekemäksi sarjaksi taideinterventioita Käsivarren alueella. Matkalla tehtiin valokuvateoksia, ympäristötaideteoksia, biotaidetta ja rakennettiin geokätköjä. Matkaa dokumentoitiin esim. reitin, luonnon, historian, sään, eläimistön, ruokakulttuurin, liikenteen, matkailun, elämysten, elinkeinojen jne. kannalta. Reittiin liittyvää tarinatietoa kerättiin kirjallisuudesta. Retkeläiset pitivät vaellus-, kalastus- ja melontapäiväkirjoja. Matkalta tuotettiin runsaasti digitaalista materiaalia, joka geokoodattiin internetiin (GoogleMaps ja -Earth, ViewRanger).


YHTEISTYÖSSÄ

Les Feux Arctiques -hanke on ESR-rahoitteinen, ja hankkeen vastuuviranomainen on Lapin ELY-keskus. Hankkeessa kehitetään projektipedagoginen toimintamalli kolmen eri asteen oppilaitoksen yhteistyönä. Yhtenä pilottina toteutetaan Käsivarren kenttämatka.


© 2012 LFA-Hanke, Lapin yliopisto - Antti Tenetz -

Website build by Antti Tenetz, unless otherwise noted. All rights reserved.